"There Is Nothing You Need More Desperately In Life Than JESUS CHRIST."

Nelly Uchendu – Love Nwantinti

Nelly Uchendu – Love Nwantinti

Adaeze Biakene – Chelumu Na Ilo Kam Na Agwa Gi Ife

Ugbo Ebulu Joy Naba Ugwu Hausa – Onye Nwuo Ozulu Ike

Artist: Nelly Uchendu & Mike Obianwu
Song title: Love Nwantinti
Length: 8mn:14s
Size: 3.48mb
Bitrate: 48 kbps

Download Mp3

Fast Download

Nelly Uchendu – Love Nwantinti

Adaeze Biakene – Chelumu Na Ilo Kam Na Agwa Gi Ife

Ugbo Ebulu Joy Naba Ugwu Hausa – Onye Nwuo Ozulu Ike

Artist: Nelly Uchendu & Mike Obianwu
Song title: Love Nwantinti
Length: 8mn:14s
Size: 3.48mb
Bitrate: 48 kbps

Download Mp3

Fast Download

Suggested For You

Trending Tags